مطالبی درباره آب درمانی

چه کسانی نمی توانند از آب استفاده کنند:

-      بیمایهای قلبی که دکتر منع کرده است

-      کسانیکه کنترل مدفوع و ادرار ندارند

-      افرادیکه خونریزی دارند

-      افرایکه زخم باز دارند

-      افرایکه افسردگی به شما ارجاع می دهند

                                                                                                                                                                              

چرا آب باعث آرامش می شود

1 – رنگ آب

2- دمای آب

3- خاصیت خود آب چون مولکول آب بهم فشرده است و آب انسان را در آغوش خود می برد و جزء چهار عنصر که به انسان انرژی می دهد  

/ 0 نظر / 71 بازدید